Общи условия за предоставяне на допълнителна поддръжка от Смарт Тех Системс

 

Следните дейности, се определят като допълнителна поддръжка:

 1. Преинсталации и активации на лицензи на нови компютри;
 2. Допълнителни настройки и допълнителна конфигурация;
 3. Инсталация на обновяващи софтуерни пакети;
 4. Помощ при работа с продуктите на СТС;
 5. Създаване и модифициране на справки;
 6. Консултация за създаване и подобряване на оперативната работа и контрола в обекта на клиента.
 7. Отстраняване на нарушена функционалности, дължаща се на потребителска грешка.
 8. Анализ на документи и операции;
 9. Незабавна реакция при възникване на проблеми;
 10. Консултации и решаване на проблеми по телефон;
 11. Всякакви други запитвания от клиенти, постъпили по каналите за комуникация с СТС.
 12. Стартиране на оперативна работа по разрешаване на проблема в рамките на 2 часа от неговото оповестяване на горещата линия на СТС, за проблеми, отнасящи се до напълно спиране на оперативната работа в обекта, като за целта КЛИЕНТЪТ се задължава да предостави дистанционен достъп посредством интернет връзка до работното място;
 13. Отстраняване на проблеми, свързани с напълно спиране на СОФТУЕРА, в рамките на четири часа, от стартиране на работа по отстраняване на проблема, освен ако се окаже, че това е невъзможно за ангажираните специалисти на СТС.
 14. Посещение на място в обекта н КЛИЕНТА в рамките на до 24/двадесет и четири/ часа, когато се установи, че е невъзможно отстраняване на проблем посредством дистанционна връзка или телефонна консултация. Транспортните разходи за посещенията на място се заплащат по тарифата по-долу;

 

Цени за предоставяне на Допълнителна поддръжка:

 1. Всички дейности, описани по- горе се предоставят по следните тарифи в евро без ДДС, определени от Смарт Тех Системс
  • 60 евро за всеки започнат човекочас, в работни дни от 9:00 до 18:00;
  • 120 евро за всеки започнат човекочас извънработно време, в неработни и празнични дни;
 2. При нужда от намеса на място в обект на клиента, времето за пристигане на техническия специалист на СТС до обекта и времето за връщане в офиса, ще бъде таксувано по коефициент 0.5 спрямо тарифата за предоставяне на поддръжка и часа и деня на пътуването.
 3. Разходите за всеки пропътуван километър до обекта на клиента и обратно до офиса в София или Пловдив, се заплащат от клиента и са на стойност 0.32 лв. (тридесет и две стотинки) без ДДС.

 

За нашите клиенти и партньори, които искат да получат още по-добро обслужване от нашите технически специалисти, предлагаме услугата „Премиум абонамент“

 

Услугата „Премиум Абонамент“  включва ангажимента от страна на Smart Tech Systems да предоставят 24/7/365 дни в седмицата съдействие на своите клиенти в случай на всякакъв вид проблеми, отнасящи се до работа с нашите продукти и тяхната функционалност, както и безплатна софтуерни и хардуерни консултации, отнасящи се до операционни системи, антивирусни програми, компютри и периферия. Ползването на премиум абонамент дава и 20% отстъпка от обученията и допълнителните услуги на Smart Tech Systems (СТС).

 

Клиентите на Смарт Тех Системс, използващи услугата Премиум Абонамент се ползват от следните предимства:

 

 • До два пъти по-кратки срокове за реакция и отстраняване на проблеми;
 • Заявките за поддръжка на клиентите с Премиум абонамент се обработват с предимство, пред другите;
 • Не се таксува транзитното време за стигане до обекта и връщане в офиса на техническия специалист на СТС, когато се налага посещение на място;
 • Предложенията за разработване на допълнителни или усъвършенстване на текущите функционалности на продуктите на СТС са с предимство;
 • Ползват 20% отстъпка от обученията и допълнителните услуги на СТС.

 

Ако желаете да се възползвате от услугата Премиум Абонамент, свържете се с нас на:

Имейл: Office@sts-bg.com          уеб сайт: www.sts-bg.com        Телефон: +359 878 017 040

 

За технически въпроси и поддръжка- потърсете ни на горещата ни линия:

Имейл: tech@sts-bg.com    Скайп: tech.sts     Телефон: +359 878 017 030